İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesinde yer verildiği gibi, Fotoğraf Sanatçısı’nın profil ilanı bir defa yayımlanmakla PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı – Nihat Karadağ www.bebekfotografcisi.com.tr ücrete hak kazanır ve üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş sayılır. 6502 sayılı Kanun ve buna bağlı Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu nedenle Fotoğraf Sanatçısının profili yayımlandıktan sonra silmeyi talep etmesi halinde önceden kararlaştırılan ücretin iadesi yahut ücret talep edilmemesi söz konusu değildir.

Her bir ilanın süresi 6 ay ile sınırlıdır. 6 ay geçtikten sonra ücret ve profil ilanı verme koşulları hakkında taraflarca yeniden müzakere edilir. PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı – Nihat Karadağ www.bebekfotografcisi.com.tr ilan verme koşulları hakkında dilediği güncelleme ve değişiklik hakkını saklı tutar.

www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinden Fotoğraf Sanatçıları’nın ilanlarını bularak uygun bulduğu Fotoğraf Sanatçısı ile iletişime geçip yazılı veya sözlü sözleşme akdetmeye karar veren Kullanıcıların, Fotoğraf Sanatçıları ile ilişkileri PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı – Nihat Karadağ www.bebekfotografcisi.com.tr’nin müdahale alanı dışındadır. Tarafların arasındaki anlaşma koşulları, cayma koşulları taraflarca müzakere edilip karara bağlanır. PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı – Nihat Karadağ www.bebekfotografcisi.com.tr bu kapsamda yalnızca aracı platform sağlayıcı olup fotoğraf hizmetinin ifası dahil olmak üzere iptal, iade, cayma, yeniden sözleşme yapma, yenileme ve sair hususta hiçbir garanti ve taahhüt vermemektedir.