KULLANIM KOŞULLARI ve KULANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Büyükdere Cad. No:58 Kat:4 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim “PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı – Nihat Karadağ” (Bundan böyle www.bebekfotografcisi.com.tr olarak anılacaktır).

b) www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesinden yararlanan Üye, Hizmet Alan ya da Fotoğraf Sanatçısıdır. İşbu Sözleşmede bu kişilerin tümü için “Kullanıcı” terimi kullanılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.bebekfotografcisi.com.tr’nin sahip olduğu internet sitesi www.bebekfotografcisi.com.tr’den kullanıcıların, üye ve fotoğraf sanatçılarının faydalanma şartlarının, hizmet koşullarının belirlenmesidir.

3. Üyelik Bilgisi ve Üye Profili Oluşturma

3.1. www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesi üzerindeki fotoğraf sanatçılarının ilanlarını görüntülemek, fotoğraf sanatçılarının oluşturdukları profilleri incelemek ve teklif almak, iletişime geçebilmek için üyelik koşulu bulunmamaktadır. İlanlar ve teklifler herkese açıktır.

3.2. Üye olmak isteyen Kullanıcılar için üyelik profili oluşturulup, devam eden kullanımlarına bağlı olarak ek menfaat, kampanya ve promosyonlardan yararlanma hakkı verilir. www.bebekfotografcisi.com.tr ’nin hiçbir suretle devamlı kampanya ya da promosyon vaadi bulunmayıp, operasyonel koşullara bağlı olarak planlama yapma hakkını saklı tutar. Üyeler için oluşturulacak kullanıcı profilindeki bilgiler, www.bebekfotografcisi.com.tr ’de yer alan aydınlatma metninde açıklanan şekliyle hukuka uygun olarak işlenir ve saklanır.

3.3. 18 yaşını tamamlamamış kişiler işbu Sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanamaz, üyelik oluşturamaz, işlemlerin tarafı olamaz.

3.4. www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesi üzerinden profil oluşturmak ve ilan vermek isteyen Fotoğraf Sanatçıları işbu taleplerini info@bebekfotografcisi.com.tr e-posta adresine açıklayıcı bir e-posta göndererek ya da internet sitesi üzerinden oluşturulacak kayıt formunu doldurmak ve ayrıca kimlik teyidi de yapılmak suretiyle taleplerinin işleme alınmasını sağlar. Profil oluşturmak ve ilan vermek isteyen Fotoğraf Sanatçılarının www.bebekfotografcisi.com.tr    ye üye olması zorunludur. 

3.5. Fotoğraf Sanatçılarının ilan vermesi ve profil oluşturması ücretlidir. Ücret politikası hakkında ayrıntılı bilgisi için info@bebekfotografcisi.com.tr üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir. Fotoğraf Sanatçıları’nın profil ve ilanında kendileri tarafından kaleme alınan tanıtım yazıları, fotoğrafları, telefon numaraları, mail adresleri, sosyal medya linkleri, tanıtım videoları, adres bilgileri ve konum linkleri internet sitesinde herkese açık olarak yayımlanacaktır.

3.6. Üyelik oluşturulması halinde, üyelik hesabının bir başka kişiye kısmen ya da tamamen devri gerçekleştirilmesi mümkün olmayıp hesap, ilgili gerçek kişiye özgüdür. www.bebekfotografcisi.com.tr önceden onay gerekmeksizin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devredebilir.

4. Bağımsızlık ve Bağımsız Teşebbüs Olma

4.1 www.bebekfotografcisi.com.tr, internet sitesinde yer alan Fotoğraf Sanatçılarının ortağı, iş ortağı, işvereni, temsilcisi, aracısı yahut komisyoncusu, acentesi değildir. Fotoğraf Sanatçılarının kişiliği ve hakları  www.bebekfotografcisi.com.tr den tamamen bağımsız olup kendilerinin hizmet kalitesi hakkında Kullanıcılara karşı verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.

4.2. www.bebekfotografcisi.com.tr potansiyel müşteri ve fotoğrafçıları bir araya getiren bir oluşumdur. Kullanıcı, bu internet sitesinden bulduğu ve iletişime geçtiği Fotoğraf Sanatçılarından alacağı hizmetin www.bebekfotografcisi.com.tr tarafından ifa edilmeyeceğini ve www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinden iletişime geçilecek Fotoğraf Sanatçısının hizmet kalitesi hakkında taahhüdü bulunmamaktadır.

4.3. Kullanıcılar, dilediği Fotoğraf Sanatçısı ile çalışma, çalışmama, hizmet alma ya da almama konusunda serbesttir. Kullanıcı, dilediği Fotoğraf Sanatçısı ile ücret müzakeresi yapma, ücret ve hizmet sözleşmesi yapma, yazılı ya da sözlü anlaşma yapma hususunda serbesttir. Kullanıcı dilerse, ilgili Fotoğraf Sanatçısının profilinde yer alan “Hemen Teklif İste” formunu doldurarak Fotoğraf Sanatçısına www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinden otomatik e-posta gönderimi sağlanacak şekilde ilk iletişim kurmayı seçebileceği (bu halde Kullanıcının bir potansiyel müşteri olarak kimlik ve iletişim bilgileri Fotoğraf Sanatçı’sına e-posta olarak gönderilir.) gibi, doğrudan profilde yer alan iletişim bilgisi aracılığıyla da manuel olarak iletişime geçebilir.

4.4. Kullanıcıların Fotoğraf Sanatçısı ile iş ilişkisi www.bebekfotografcisi.com.tr’yi hukuken ve fiilen bağlamamakta olup işbu internet sitesinde hedeflenen amaç, bebek fotoğrafçısı ile çalışmak isteyen kişilerin kendilerine uygun olduğunu düşündüğü Fotoğraf Sanatçısının ilanını ve profilini inceleyerek iletişime geçmesine kolaylık sağlamaktan ibarettir.  www.bebekfotografcisi.com.tr bu hizmet için Kullanıcılarından ek bir ücret talep etmemektedir.

5. Kimlik Doğrulama ve Veri Doğruluğu

5.1 Kullanıcı, www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesinden yararlanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.bebekfotografcisi.com.tr ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. www.bebekfotografcisi.com.tr; Kullanıcıların hizmet alırken yahut üye olurken vermiş olduğu kişisel bilgilerin teyidi için ilave bilgi belge, kimlik, ya da destekleyici vesika talep edebileceği gibi, iletişim numarasının doğruluğu hakkında teyit e-postası ya da teyit SMS doğrulaması talep etme hakkı saklıdır. Gerçeğe aykırı bilgi veren Kullanıcının tespiti halinde internet sitesinden yararlanma hakkı kalıcı olarak kesilir.

5.3. Fotoğraf Sanatçısı,www.bebekfotografcisi.com.tr; üzerinden kendisi için Kullanıcılara ilan vermek ve iş alanını, uygulamalarını, hizmetlerini tanıtmak amacıyla tahsis edilecek profili içerisinde ekleyeceği örnek fotoğrafların tamamının telif hakkının, fikri ve sınai mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu, fotoğrafların kendisi tarafından çekildiğini, örnek niteliğinde paylaşacağı fotoğrafların muhatabı kişilerden hukuka uygun olarak açık rıza aldığını ve fotoğrafın bir başka gerçek ya da tüzel kişinin hakkına tecavüz teşkil etmediğini, oluşturduğu profil üzerinden tanıttığı hizmetleri ya da tanıtımını yaptığı internet sitesini/sosyal medya hesabını tanıtımını yapmaya, teklifte bulunmaya, öneride bulunmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bu şarta aykırılık nedeniyle www.bebekfotografcisi.com.tr uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. www.bebekfotografcisi.com.tr’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Kullanıcı, www.bebekfotografcisi.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.bebekfotografcisi.com.tr’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.bebekfotografcisi.com.tr’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6.2. Kullanıcı, www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, diğer Kullanıcıların kişilik haklarını, maddi ve manevi haklarını ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

6.3. Kullanıcı, www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı  başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

6.4. www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesinde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.bebekfotografcisi.com.tr’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.bebekfotografcisi.com.tr’nın Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı ye aittir. www.bebekfotografcisi.com.tr, Kullanıcıların işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle uğrayacağı zararı derhal ilgili Kullanıcıdan derhal ve nakden tazmin eder. 

6.6. www.bebekfotografcisi.com.tr’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının profilini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder.

6.7. Fotoğraf Sanatçılarının, www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinden, içeriklerini kendilerinin oluşturdukları profilleri ve ilanları vasıtasıyla potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtabilirler. Fotoğraf Sanatçıları ile potansiyel müşterilerin, www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinden bir araya gelerek iletişime geçmeleri sağlanması ile www.bebekfotografcisi.com.tr üzerine düşen sorumluluk sona erer. www.bebekfotografcisi.com.tr; Kullanıcıların, (potansiyel müşteri ve Fotoğraf Sanatçısının) hangi hizmet ve şartlar altında bir anlaşma sağladıklarını görebilme ve bilebilme imkanı bulunmadığı gibi, Kullanıcıların kendi aralarında akdedeceği her nevi sözleşme, www.bebekfotografcisi.com.tr’den bağımsız olup hiçbir suretle taraf olarak www.bebekfotografcisi.com.tr gösterilemez.  

6.8. Kullanıcılar, birbirlerinden satın alınan hizmetlerden doğacak tüm vergi, resim, harç, ceza ve benzeri yükümlülüklerden kendileri sorumlu olup tarafların vergi ödevleri. www.bebekfotografcisi.com.tr tarafından takip edilemez.

6.9. www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı “PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı Nihat Karadağ” mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesi üzerinden içerik kopyalama, diğer Fotoğraf Sanatçılarının profillerinden bilgi, görsel, video, cümle, tanıtım bilgisi kopyalama ya da bu internet sitesine izinsiz olarak yönlendirme, link verme, bağlantı kurma yapılması yasaktır. Kullanıcıların bir diğer Kullanıcının maddi ve manevi hakkına zarar verici eylemde bulunduğunun tespiti halinde erişiminin kısıtlanması hakkı saklıdır. Kullanıcıların birbirleri hakkında hukuki ve cezai ihtilafları doğması halinde bu uyuşmazlık ancak tarafları bağlamakta olup üçüncü kişi sıfatıyla www.bebekfotografcisi.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. “PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı Nihat Karadağ” tarafından www.bebekfotografcisi.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

6.11. “PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı Nihat Karadağ” , Kullanıcı nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya “PhotoBaby Bebek Fotoğrafçısı Nihat Karadağ” ’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.bebekfotografcisi.com.tr ve www.bebekfotografcisi.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Ayrıntılı bilgiye www.bebekfotografcisi.com.tr ‘de yer alan aydınlatma metninden erişilmesi mümkündür.

6.12. www.bebekfotografcisi.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı www.bebekfotografcisi.com.tr web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.13. www.bebekfotografcisi.com.tr, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.bebekfotografcisi.com.tr web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

6.14. www.bebekfotografcisi.com.tr, Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

6.15. www.bebekfotografcisi.com.tr, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine Sözleşmenin devamlığını için gerekli bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Sözleşmenin ifasının haricinde diğer elektronik ticari iletiler (reklam, promosyon, kampanya ve sair amaçlarla) hakkında Kullanıcılardan ayrıca elektronik ticari ileti onayı alınacaktır.

6.16. www.bebekfotografcisi.com.tr, dilediği Fotoğraf Sanatçının dilediği içeriğini, fotoğrafını, tanıtımını, videosunu, profilini; ilgili Fotoğraf Sanatçısını internet sitesi üzerinden öne çıkarabileceği gibi, www.bebekfotografcisi.com.tr kendisine ait ya da Nihat Karadağ’a ait diğer sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, yazılı ve görsel medyada, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yayıma konu edebilir, herkese açık yayımlayabilir. Bu nedenle, Fotoğraf Sanatçısı, www.bebekfotografcisi.com.tr’ye yüklediği içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil haklarını ücretsiz lisans olarak Sözleşme süresince www.bebekfotografcisi.com.tr / Nihat Karadağ’a verdiğini, isim ve soyisminin ve eserlerinin, telif hakkı sahibi olduğu eserlerin bu platformlarda yayımına rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. Fotoğraf Sanatçısı, sunacağı hizmetlerin tüketici mevzuatına (6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği dahil olmak üzere tamamlayıcı nitelikte tüm alt düzenlemeler) ve emredici hukuk normlarında uygun olarak ifa edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi

7.1. Kullanıcının Fotoğraf Sanatçısı ile iletişime geçmesi ve internet sitesini kullanmaya başlaması,  işbu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği anlamına gelir.

7.2. Fotoğraf Sanatçısının profil oluşturması ve potansiyel müşterilere açık olduğunu gösterir ilan vermesi, işbu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği anlamına gelir.

7.3. İşbu Sözleşme, Fotoğraf Sanatçılarının profil ve ilanlarının www.bebekfotografcisi.com.tr üzerinde yayımlamaya devam ettiği sürece yürürlükte kalır. Profil silme talebi www.bebekfotografcisi.com.tr’ye yazılı olarak iletildiği takdirde www.bebekfotografcisi.com.tr tarafından profil bilgisi silinir ve Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Arama motorları çerezleri ve www.bebekfotografcisi.com.tr’den kaynaklanmayan nedenlerle Fotoğraf Sanatçılarının isimleri aratıldığında belirsiz bir süre www.bebekfotografcisi.com.tr’ye yönlendirme yapılması, www.bebekfotografcisi.com.tr sorumluluğunda değildir. www.bebekfotografcisi.com.tr, fesih halinde ücret iadesi gerçekleştirmeyecek olup ilanın bir kere yayımlanması / profilin bir kere oluşturulması   www.bebekfotografcisi.com.tr’nin ücret talep hakkını doğurur ve üzerine düşen iş ifa edilmiş sayılır. Bir diğer anlatımla, Fotoğraf Sanatıçı’sının profilinin yayımlanması www.bebekfotografcisi.com.tr’nin ücret talep hakkı için yeterlidir. Fotoğraf Sanatçısı, www.bebekfotografcisi.com.tr sitesinde tanıtımının yapılması için ödeme yapmayı kabul etmiş olup işbu hizmet karşılığı her başarılı kendisine fatura kesilir.

7.4. Fotoğraf Sanatçısı haricindeki diğer Kullanıcıların Sözleşme ile bağlılıkları yalnızca internet sitesini kullanım koşulları ile sınırlı olup işbu Sözleşmede yer alan kullanım koşullarına uygun işlem gerçekleştirdikleri takdirde Sözleşme geçerliliğini devam ettirir. Kullanım koşullarına aykırılık halinde, Üye ise, üyelik profili silinir; Üye değil ise, siteye erişimi engellenir.